Nieuws

Popsport Proeftuin in cultuurregio Noord: ‘Er is meer aandacht gekomen voor Popsport’

Popsport Proeftuin was een coachingsprogramma in cultuurregio Noord voor muzikanten tussen 14 en 21 jaar. Het traject nam een half jaar in beslag en omvatte coachingsdagen en workshops, variërend van songwriting tot hoe je als muzikant socialmedia inzet. Het was specifiek bedoeld als eenmalige impuls om zowel jong talent uit deze regio als docenten kennis te laten maken met Popsport. Het blijkt dat de ervaringen positief zijn en bij alle deelnemers smaken naar meer.

Om meer jong talent in het noorden van de provincie in contact te brengen met Popsport, werd in 2021 het traject Popsport Proeftuin uiteengezet. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met De Muzikantine in Horst en met PopPlaza Peel en Maas. Anneke Joosten is coördinator bij PopPlaza en omschrijft hoe ze dat traject in samenwerking met Proeftuin Limburg en haar collega van De Muzikantine vanaf de start heeft vormgegeven. “In eerste instantie waren we gericht op het werven van muzikanten en toen we eenmaal een groepje van zes, zeven jongeren bij elkaar hadden, zijn we gestart. We zijn met een kick-off begonnen zodat jongeren elkaar konden leren kennen en zodat ze vragen konden stellen. We hebben gekeken naar welke muziekprofessionals daarbij passen en welke richting ze op willen. Daarna zijn ze zelfstandig aan de slag gegaan.”

Hoewel Popsport in Limburg jongeren goed weet te bereiken, erkent Joosten dat het in het noorden van de provincie nog wat achterbleef. “In onze regio was wat minder bekendheid voor Popsport. We merkten dat jongeren niet altijd goed weten wat ze kunnen doen op het gebied van popmuziek als ze van school komen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Kunnen wij niet iets bedenken waardoor de stap naar talentontwikkeling iets makkelijker wordt? We hebben vervolgens een aantal scholen benaderd en workshops in elkaar gezet op basis van die behoeftes.” Een van de scholen waarmee een samenwerking is aangegaan is scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. Muziekleraar Sven Heijman was blij met het initiatief. “Met zo’n workshop komen leerlingen toch weer muzikaal met elkaar in contact. Contact door het maken van muziek wil je blijven voeden.”

Binnen de geldende cultuur passen

Zowel PopPlaza als De Muzikantine onderstrepen dat er blijvende contacten zijn ontstaan. Docent Heijman sluit zich daarbij aan. “Door onze samenwerking is Anneke weer in contact gekomen met andere docenten en zo beginnen ook weer balletjes te rollen voor toekomstige kruisbestuivingen.” Volgens de muziekdocent liggen er nog volop kansen in de stad waar hij lesgeeft. “Proeftuin Popmuziek moet weten wat er in regio Weert allemaal is en hoe ze daarop kunnen aansluiten. Als je een school binnenkomt als docent is fijn om eerst de kat uit de boom te kijken. Dat je eerst de cultuur van zo’n school ziet en dan zaadjes gaat planten voor het vernieuwen van een aantal dingen die binnen de cultuur van de school passen.” Zo ziet hij bijvoorbeeld een samenwerking met Van Horne Pop voor zich.

Een van de jonge aspirerende muzikanten uit cultuurregio Noord die vanuit Popsport Proeftuin heeft deelgenomen aan Popsport is Chris Joosten. “Ik had er van tevoren nog niet van gehoord”, geeft hij eerlijk toe wanneer hem gevraagd wordt of hij bekend was met Popsport. “Voor mij als producer is het zeker bruikbaar om weer nieuwe mensen te leren kennen, maar ook om bijvoorbeeld met een gitarist of zanger(es) samen te werken.” Vooral de opgedane ervaringen ziet Joosten als een groot pluspunt. “Tijdens dit traject heb ik veel geleerd, zoals het optreden voor publiek in Grenswerk, daarbij ook nieuwe mensen ontmoet die dezelfde interesse hebben als ik. Maar dat was zeker niet alles. Er zat nog een fotoshoot bij, Stef Classens heeft ook nog een soort van masterclass gegeven en nog veel meer. Kortom: het was echt super vet om hier aan mee te doen.”

Popsport heeft gezorgd voor extra impuls


Anneke Joosten is van mening dat zowel de Proeftuin-editie als het reguliere programma van Popsport een positieve uitwerking heeft gehad voor het muziekklimaat in de regio. “Het is tof dat gemeentes in Noord- en Midden-Limburg de Proeftuin in de afgelopen twee jaar mede hebben mogelijk gemaakt. Dat heeft gezorgd voor een extra impuls. Wij als collega’s hebben elkaar daardoor beter kunnen vinden. Het is fijn dat er budget is om iets te doen, want daardoor ontstaan er weer nieuwe initiatieven. Het zou mooi zijn als dat wordt doorgetrokken, zodat we die band kunnen verstevigen. Dan kunnen we werken aan iets structureels. Ik ben blij met de ingezette koers en ik zou graag zien dat we dit soort projecten nog vaker samen mogen organiseren met partners.”

Naast deze overkoepelende samenwerking in de vorm van Popsport Proeftuin en Popsport heeft Joosten zelf ook nog een project in het lokaal onderwijs uitgezet. Hiermee heeft ze al enige resultaten behaald die de brug tussen de wensen van jongeren met muzikale ambities en de mogelijkheden in het onderwijs beter met elkaar te verenigen, al vindt ze het nu nog te vroeg om daar enige conclusies aan te verbinden. De eenmalige Popsport Proeftuin is in elk geval een succes te noemen. De positief ingestelde muzikant Chris Joosten hoopt dat zijn muzikale leeftijdsgenoten uit deze regio ook hun kans aangrijpen om zich bij Popsport aan te melden. “Ik raad dit zeker aan voor muzikanten die hun connecties willen uitbreiden en nieuwe ervaringen willen opdoen.”

Door: Pierre Oitmann in opdracht van Pop in Limburg, 22-3-2023