Nieuws

Verantwoording van het netwerkevent 26 maart

Proeftuin popmuziek organiseerde zaterdag 26 maart het netwerkevent ‘Zet jezelf op de kaart’ bij de Bosuil in Weert. Een event waarbij popmuzikanten / docenten, poporganisaties en ondernemers in gesprek gingen. De aanleiding hiervoor was om het netwerk binnen de Proeftuin Popmuziek in beeld te krijgen en samen tot frisse inzichten te komen. En dat is zeker gelukt.

Poppodia van diverse gemeenten in Noord- en Midden Limburg hebben de handen ineen geslagen, voor hetzelfde doel; het netwerk rondom educatie en talentontwikkeling in de regio vergroten. Deze gemeenten vormen samen een nieuwe culturele samenwerking genaamd Proeftuin Popmuziek. Tijdens het netwerkevent ‘Zet jezelf op de kaart’ zijn er drie best practices besproken onder begeleiding van Sjon Mobers, Programmeur Talent bij Poppodium de Nieuwe Nor;

Janneke Saris, projectmedewerker educatie van de Muzikantine in Horst vertelde over het Hubtower-project. Dit is een project waarin de Muzikantine met 2 mobiele muziekstudio’s (de Hubtowers) in de klas komen. Op deze manier wordt het mogelijk dat leerlingen kennis maken met het pop-instrumentarium. In 5 weken tijd leren ze de basis van een of meerdere popliedjes op de bijbehorende instrumenten. Op de Hubtowers is het mogelijk om te spelen op keyboard, drums, gitaar en bas. Het project is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7/8 van de basisschool, maar ook op middelbare scholen is het project een succes. Het enthousiasme spat er iedere keer vanaf. Na het verhaal van Janneke ging het gesprek over het belang van goed muziekonderwijs binnen het onderwijs en het vervolg daarop. Als er kinderen enthousiast zijn over muziek is het jammer als het blijft bij een eenmalig project maar wil je ze ook de juiste vervolgstappen bieden om zich te ontwikkelen. ‘Hiervoor is het belangrijk om samen te werken’ geeft Sven Heijman, muziekdocent bij Philips van Horne.

Goof Velen, gitaardocent bij de ECI Cultuurfabriek, Roermond vertelde over School’s Out. Dit is een samenwerking van ECI cultuurfabriek, Agora Roermond, BC Broekhin en Lyceum Schöndeln. Onder schooltijd maken leerlingen van de Cultuurstroom Lyceum Schöndeln, BC Broekhin en Niekée Agora Roermond kennis met diverse kunstvormen, zoals dj producent, film, decor en theater. In acht weken tijd maken ze o.l.v. jonge professionals een complete voorstelling in de ECI cultuurfabriek, met eigen muziek, decor, licht en geluid. In het gesprek wat hierop volgde in het publiek kwam naar voren dat spelen in een band niet alleen maar muziek maken is. Het is goed voor het zelfvertrouwen en voor hechte vriendschappen. Kinderen leren door samen te werken met ook andere scholen andere culturen, scholen en niveaus kennen. Waardoor hun leefwereld verruimd wordt. Zo geeft ook Martijn Smolenaers, raadslid van Weert Lokaal aan. Hij spreekt uit eigen ervaring.

En last but not least Stan Smeets van De Domijnen, Sittard. Hij vertelde over hoe hij een bijdrage levert aan de Droom van PopPodium Volt om daar een poptempel van te maken. Stan heeft bands samengesteld uit leerlingen van het Trevianum, Graaf Huyn, Da Capo Praktijkonderwijs en EOA en leerlingen van het CCE uit Echt. Deze worden wekelijks 45 min. intensief muzikaal gecoacht. Het gaat verder dan alleen bandcoaching, de bands krijgen ook intensieve begeleiding in het maken van de vervolgstappen in de muziekwereld. Het interactief gesprek onder de bezoekers wat hierop volgde maakte het belang van goede rolmodellen voor jongeren duidelijk. Jongeren zijn op zoek naar rolmodellen / influencers tegen wie ze op kunnen kijken en die hen kan stimuleren.

Na een korte pauze waarin de aanwezigen de hun bekende popmuziekinitiatieven letterlijk ‘op een fysieke kaart’ hebben gezet ging Sander Ruijters, onder andere werkzaam bij het conservatorium in Maastricht, verder met een workshop over muziekdocentschap en het coachen van musicerende groepen op verschillende niveaus. Hierin werd onder andere duidelijk dat popmuziek evolueert naar een meer individuele benadering, waarbij er sprake is van een toename van producers, rappers en singer songwriters, oftewel eenlingen.  Daarnaast is er een sterke afname van het aantal bands of ensembles onder de jeugd. Ton Engels, singer-songwriters ziet dit ook terug op de Herman Brood academie waar hij nog wel eens bijspringt om les te geven. Dit alles staat in schril contrast met de ontwikkeling van de poppodia in onze provincie.

Ook wordt duidelijk dat dat de kracht van samen muziek maken enorm verbindt. Dit laat Sander zien middels het filmpje van Rocking’1000, Learn to Fly – Foo Fighters https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE. De invloed van het overheidsbeleid op het muziekonderwijs wordt ook besproken. Het feit dat er momenteel een tekort aan muziekdocenten is. Zo vertelt Sophie Spreeuwenberg, student docent muziek aan conservatorium Maastricht dat zij al verschillende werkaanbiedingen heeft gekregen als docent muziek. Ook wordt duidelijk dat tegelijkertijd door deze invloeden de rol van de muziekdocent als spilfunctie ontzettend belangrijk is geworden en hoe we die rol beter kunnen benutten door samen te werken door zowel poporganisaties en onderwijs.

De afsluiting bestond uit een borrel met de mogelijkheid meer te weten te komen over elkaar en de projecten die lopen in de regio. En dit is zeker gelukt. De reacties uit het publiek waren dan ook positief.